Điển tích lá thắm, chỉ hồng

0
183

Lá thắm, theo điển tích là thư từ qua lại của đôi lứa trong ngày còn thơ. Nước Việt có thành Thanh Hóa trấn thủ là Kiều Công Di có ái nữ là Kiều Thảo, một giai nhân tuyệt sắc sống tại thành Thăng Long. Bấy giờ, tình hình trộm cướp như rươi dân tình không được an cư lạc nghiệp. Nội thành dành cho người quyền quí; ngoại thành cho thứ dân. Cửa thành luôn được canh phòng nghiêm ngặt, thường dân ra vào bị xét hỏi rất ngặt.

Giai nhân Kiều Thảo đã thầm yêu trộm nhớ chàng coder mạt rệp Kim Thành. Nhà chàng ở ngoại thành, nghèo rớt mồng tơi. Cậu coder không dễ gì qua được cổng thành, nói chi đến chuyện lọt được nha môn để gặp gỡ người yêu. Bên này bên kia thành quách mà tưởng như núi non nghìn trùng. Không gặp nhau được, mỗi người chỉ biết nhìn dòng sông thở vắn than dài. Sông kia, mỗi ngày hai lần triều lên xuống, con nước từ ngoại thành đi vào rồi lại chảy ra. Theo triều lên xuống, đôi gái trai đã viết thơ trên lá, thả xuống sông, nhờ dòng nước mà trao đổi tâm tình cho thỏa nhớ thương. Dòng sông đã trở thành dòng lá thắm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here